top of page

נתוני מזג אויר

הר תבור

גובה מעל פני הים: 475 מ׳

כיוון המראה: 210 עד 280 מעלות

האתר מתאים לטייסים מנוסים לאחר הכשרת גובה וטרמיקות

הר תבור

מבוא חמה

גובה מעל פני הים: 359 מ׳

כיוון המראה: 240 עד 300 מעלות

האתר מתאים לחניכי קורס גובה ובוגרי גובה

מבוא חמה

הר כמון

גובה מעל פני הים: 530 מ׳

כיוון המראה: 50 עד 110 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס גובה +

הר כמון

גובה מעל פני הים: 1032 מ׳

כיוון המראה: 100 עד 260 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס גובה +

הר הארי

הר הארי

גלבוע

גובה מעל פני הים: 300 מ׳

כיוון המראה: 55 עד 110 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס גובה

גלבוע

גובה מעל פני הים: 280 מ׳

כיוון המראה: 55 עד 110 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס גובה

שרונה

שרונה

זיכרון יעקב

גובה מעל פני הים: 120 מ׳

כיוון המראה: 260 עד 300 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס טרמיקות

זיכרון יעקב

גובה מעל פני הים: 50 מ׳

כיוון המראה: 240 עד 300 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס רכס

ארסוף קדם

ארסוף

גובה מעל פני הים: 40 מ׳

כיוון המראה: 240 עד 300 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס רכס

נתניה

נתניה

גובה מעל פני הים: 350 מ׳

כיוון המראה: 180 עד 270 מעלות

האתר מתאים לבוגרי קורס גובה וטרמיקות

צרעה

צרעה
bottom of page