top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תYaron Ayalon

התייחסות לטרמיקות עצבניות


לאחרונה נשאלו שאלות לגבי טרמיקות עצבניות, כמדומני שהתשובה נמצאת כאן.

ספר מצנחי רחיפה – אשר נכתב ע"י זאב אינגבר בהוצאת מועדון עגור,

חלק ה'

פרק מטאורולוגיה

עמוד 126 "תנועת אוויר אנכית והיווצרות עננים"

באטמוספרה, קיימת גם תנועת אוויר אנכית פרט לתנועת האוויר האופקית (רוח). השמש מקרינה מחומה על כדור הארץ ומאדה מידי יום מיליוני טונות של מים העולים לאטמוספרה בצורת אדים.

היחס בין כמות המים ביחידת אוויר ובין הכמות המקסימלית שיחידת נפח זו יכולה להכיל נקראת

לחות יחסית.

הכמות המקסימלית של אדי מים שאוויר יכול להכיל תלויה בטמפרטורה. כך, אם ניקח גוש אוויר ונקרר אותו, הלחות היחסית שלו תעלה ולהיפך. מובן שהלחות היחסית המקסימלית האפשרית באוויר היא 100% כאשר תגיע הלחות ל 100%, תתעבנה טיפות מים זעירות ויווצר ענן או ערפל.

אוויר העולה מסיבה כל שהיא (סיבות לעליית האוויר יובהרו בהמשך) מתפשט משום שהלחץ האטמוספרי קטן עם העלייה לגובה.

כל גז שמתפשט מתקרר והאוויר בכלל זה. זו נקודת ההתקררות הא-דיאבטית. מידת ההתקררות היא 3 מעלות (צלסיוס) ל-1000 רגל (0.33 מטר) באוויר יבש (שלחותו קטנה מ 100%). לפי האמור, האוויר שעולה ומתקרר יגיע בגובה מסוים ללחות של 100%. גובה זה הוא בסיס הענן. מכאן ואילך ימשיך האוויר בהתקררותו הא-דיאבטית, אולם בקצב איטי יותר, משום שמידת ההתקררות של האוויר הלח (לחות 100%) היא רק 1.5-2 מעלות (צלסיוס) לכל 1000 רגל (0.33 מטר), בגלל שהתעבות המים מחממת.

פסגת הענן תימצא במקום בו יפסיק האוויר מסיבה כל שהיא לעלות.

נובע מכך שבמזג אוויר יבש יחסית תנועת הטרמיקות כלפי מעלה תהיה מהירה יותר, הטרמיקה תיגמר מהר יותר (עקב העובדה שטרמיקה יבשה מחליפה את החום הסגולי שלה עם הסביבה בקלות יתרה) ויהיו טרמיקות צרות וחזקות שיגמרו במהירות יחסית.

נוכל להסיק שבמזג אוויר לח יותר תנועת הטרמיקות כלפי מעלה תהיה איטית יותר, הטרמיקה תהיה בעלת אורך חיים ארוך יותר (עקב העובדה שטרמיקה לחה מחליפה את החום הסגולי שלה עם הסביבה פחות בקלות), יהיו טרמיקות רחבות נוחות בעלות אורך חיים ממושך יותר ויווצרו עננים, בעיקר קומולוס.


59 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page